Sök produkter med rabatt

Resultatene av vår søkemotor består av produkter til salgs fra hundrevis av danske nettbutikker

Allmänt

Denna webbplats är utvecklad, ägs och underhålls av Holmø Holding ApS, Baunevej 5, 4000 Roskilde, Danmark.

Nedanstående användarvillkor ("villkor") träder i kraft vid användning av tjänsten Monsterrebate och andra webbplatser eller plattformar som erbjuds från Monsterrebate

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats är inte nödvändigtvis korrekt, aktuell eller fullständig, och webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller fel pris.

Monsterrebate tar inget ansvar för, och frånsäger sig uttryckligen ansvar för att uppdatera webbplatsen så att informationen alltid är aktuell, och att informationen på webbplatsen är korrekt och fullständig.

Se därför till att kontrollera att informationen är korrekt och fullständig, på de webbplatser vi länkar till, innan du beslutar dig beträffande produkter eller tjänster som beskrivs på Monsterrebate.

Ansvarsbegränsning

Monsterrebate frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust, inklusive följdskador, utebliven vinst, förlorade data eller andra direkta eller indirekta eller följdskador som kan uppstå vid användning av Monsterrebate eller samarbetande länkade webbplatser.

Ansvarsfriskrivning gäller alla orsaker till inlagor, oavsett om det är baserat på kontrakt, garanti, skadestånd utanför kontrakt eller liknande.

Copyright

Innehållet hos denna webbplats tillhör Monsterrebate och skyddas av upphovsrätten.

Text, bilder, filmer, teckningar, grafik, ljud, data, etc. omfattas av upphovsrätten som antingen tillhör eller licensieras av Monsterrebate.

Reproduktion eller användning av hela eller delar av materialet är i allaformer förbjudet annat än för personligt och icke kommersiellt bruk.

Det är olagligt att ändra innehållet på denna webbplats. Brott mot dessa regler kommer att beivras.

Varumärkesvillkor

Monsterrebate är ett varumärke som tillhör Holmø Holding ApS.

Varumärken, inklusive logotyper, slogans etc., är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör eller licensieras av Holmø Holding ApS.

Länkar till denna webbplats

I händelse av länkar till denna webbplats från annan webbplats, Monsterrebate - har inte om annat inte tydligt framgår - varken godkänt länken eller det material som finns på den andra webbplatsen, och Monsterrebate är inte ansluten eller på annat sätt i samarbete med innehavaren av denna webbplats.

Länkar till andra webbplatser

Om du använder en länk på Monsterrebate för att öppna en annan webbplats så innebär det att du lämnar Monsterrebate. Den webbplats som du öppnar är fristående från denna webbplats och Monsterrebate har därmed inget inflytande över dess innehåll.

Genom tillåta länkar från denna webbplats till andra webbplatser vi tar inget ansvar för materialet på webbplatsen som kan nås genom att följa länken, och Monsterrebate frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust som uppkommer vid öppnande eller besök hos andra webbplatser, eller vid användning av något material, oberoende av orsaken till en sådan förlust, och huruvida Monsterrebate kunde eller borde ha förutsett en sådan förlust, inklusive risken för sådan förlust genom att inte ta bort länken från denna webbplats eller på annat sätt.

Upphovsrättsintrång

Om du anser att Monsterrebate inkräktar på någon av dina immateriella rättigheter ifråga om användarinnehåll, produktinformation, reklamkampanjer etc. vänligen kontakta oss.

Monsterrebate har ingen avsikt att inkräkta på andras rättigheter och varumärken, varför vi alltid tar itu med dessa frågor så snart vi fårkännedom om detta.

Vi ber därmed om ursäkt på förhand om så är fallet.